Resmi Gazete’de bugün neler var? (12 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları)

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

– Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun teşkilat ve görevleri hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle söz konusu depremlerden etkilenen yerlerde kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin karar

– Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair karar

– Gaziantep ili, Şehitkâmil ilçesi, Taşlıca mahallesinde (4182 Parsel) bulunan alanın Gaziantep Sanayi Alanı olarak belirlenmesi ile Gaziantep ili, İslahiye ilçesi, Esenler (118 Ada, 46 Parsel) ve Yolbaşı (143 Ada, 42 Parsel) mahallelerinde bulunan alanların İslahiye 2. OSB Genişleme Sanayi Alanı olarak belirlenmesi hakkında karar

– Büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yapılacak kesintilere ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair esaslar

– Kırklareli ili, Demirköy ilçesi sınırları içsinde bulunan Mert Gölü, Mert Gölü Yerleşimi ve Longoz Ormanları Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, bazı alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında karar

– Bazı il ve ilçelerde çeşitli projeler kapsamında bazı yerlerin acele kamulaştırılması hakkında kararlar

YÖNETMELİKLER

– Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Emniyet hizmetleri sınıfı mensupları atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Memurlara yapılacak giyecek yardımı yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Gemi sicil yönetmeliği

– Engelli bireylere kimlik kartı verilmesine ve ulusal engelli veri sistemi oluşturulmasına dair yönetmelik

– İşkolları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Planlı alanlar imar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Su kirliliği kontrolü yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– İçişleri Bakanlığı disiplin amirleri yönetmeliği

– Polis meslek eğitim merkezleri giriş yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Uludağ alan planlarının hazırlanması ve yürürlüğe konulmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik

– Millî Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Sözleşmeli erbaş ve erlerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamına dair yönetmelik

– Araçların imal, tadil ve montajı hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Yeraltı sularının kirlenmeye ve bozulmaya karşı korunması hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Gümrük yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatı personeli kılık ve kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Sosyal Güvenlik Kurumu genel sağlık sigortası alternatif geri ödeme yönetmeliği

– Patent vekilliği ve marka vekilliği sınav, sicil ve disiplin yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Engelli bireylere yönelik sınav uygulamalarında ve engelli kontenjanında aranacak sağlık şartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Yurtdışı yükseköğretim diplomaları tanıma ve denklik yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

KURUL KARARI

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na ait karar

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesi’ne ait kararlar

YARGITAY KARARI

– Yargıtay 7. Hukuk Dairesine ait karar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir