Arkeologlardan farklı keşif: Cengiz Han’ın torununun sarayı Türkiye’de bulundu

Cengiz Han’ın 1258’de Bağdat’ı yağmalayan torununa ilişkin sarayın bulunmuş olabileceği argümanları bilim dünyasında heyecan yarattı. Arkeologlar, bir vakitler Cengiz Han’ın torununa ilişkin olan büyük sarayın Türkiye’de keşfedilmiş olabileceğini söylüyor.

Hülagü Han, 1217’den 1265’e kadar yaşayan ve güneybatı Asya’nın birçoklarını fetheden bir Moğol savaş ağasıydı. Ve İslam’ın dini ve kültürel başşehri olan Bağdat’ın 1258 yağmalamasıyla tanınıyor.

Hülagu’nun babası, Orta Doğu ve Asya’ya uzanan Moğol İmparatorluğu’nu kuran Cengiz Han’ın dördüncü oğluydu.

Moğol İmparatorluğu, Cengiz Han’ın vefatından sonraki yıllarda daha küçük krallıklara ayrıldı; bunlardan biri de Türkiye’nin birçoklarını işgal eden Hülagu Han’ın liderliğindeki İlhanlık’tı. Birtakım tarihi kaynaklarda krallıkta büyük bir sarayın olduğundan da bahsedilir, fakat nerede olduğu bilinmiyordu.

Arkeologlar artık, Türkiye’nin doğusundaki Van vilayetinde sarayının bulunduğu yeri keşfettiklerine inanıyorlar. Sarayın 13. yüzyıl Ermeni tarihçisi Genceli Kirakos ve öbür kaynaklar tarafından Van Gölü yakınlarında olduğu kaydedilmişti, lakin kesin pozisyonu hiçbir vakit doğrulanmadı.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMA GEREKİYOR

Kazı yapan takım, sarayın ağır bir biçimde yağmalandığını ve hasar gördüğünü söylüyor. Lakin yeniden de saray kalıntılarından sırlı kiremit, porselen ve çanak çömlek bulduklarını da eklediler.

Moğol Bilimler Akademisi’nden Munkhtulga Rinchinkhorol keşifle ilgili şunları söyledi: “Saray kompleksinin kalıntıları şu an büsbütün harap halde. Lakin arkeologlar tarafından keşfedilen semboller, sarayın Hülagü Han’a ilişkin olduğunu düşündürüyor.”

North Georgia Üniversitesi’nde Orta Avrasya Tarihi profesörü Timothy May ise daha fazla araştırmaya gereksinim duyulmasına karşın, “Bunun Hülagu’nun sarayı olması muhtemel” dedi.